komeet  |  impop  |  altaarego  |  groene tempel  |  mijn oranje

weg naar de zee  |  naar de maan   |  waar  |  blackpink

primary  |  kmh  |  verlaten stad  |  race  |  release  |  tijmen

info  |  clips  |  inkt en pixels

2003NAAR DE MAAN

naar de maan

BALZAAL

hij had in de balzaal   kunnen blijven
maar het is nog geen tijd
voor het grote feest
halverwege de keldertrap
hij is in ieder geval geweest

hij stond aan de kant
toen de dans begon
hij kon haar weer niet vinden
terwijl de bekers klonken
bleef de kerker lonken

hij moet weer voor de leeuwen
voordat hij vanaf het paleisdak
weer kan schreeuwen

ALLES TERUG NAAR 1

ok ik greep drnaast zwaar drnaast maar tis tijdelijk dus
eens zal het over zijn trouwens tis niets bij hem
of haar die permanent gemartelt word

al lang niet meer gelachen vind je t gek als je
steeds maar aan een touw door het slijk
getrokken wordt en de grutto vraagt zich af
wat die rare man daar doet klim ik terug
of ga ik koorddansen op die kabel

en allen zwelgen in materie en
ik zal het moeten doen met lucht
maar het is de lucht waarin
de vogel vrijheid vind

750.000 meter diep
is het ravijn

die wankele
constructie
voorzien van
explosieven
alles terug
naar
1

BEROUWGEBOUW

v
er laat
ik nu het berou
wgebouw waar in achter elke
deur opgesteld teleur en taferelen van

toen spijt wat langs de muren kruipt en
dozen vol gebroken  harten sloot ik zoj
uist de achterdeur zie ik daar een toek
omstpauw badend in nieuw ochtendau
w kan ik die rivier  weer volgen die uitk
omst bied in zee waar zojuist de hollan
der een stijger heeft getoverd maar eer
st nog maar de bossen door en het ber
ouwgebouw verlaten waar de kansen a
an me vraten met het bijster op het spo
or waar verstandigen de dichters haten

BRUG VAN DAMP

verplicht moet ik kijken
hoe bovenop de miljonairs zich meer en meer verrijken de muurladder
naar het dak mist 6 sporten middenin de kans is te groot dat ik weer zak door faalangst en herinnering
maar goed ik moet daar ook niet zijn heeft de glinstering mij verteld op zoek langs de rivier naar een brug van
damp speciaal gebouwd om de fout af te buigen om de verliezersheld opnieuw te laten juichen brug van damp van voor de ramp